Η διαγραφή σας από τη λίστα ενημερώσεων ήταν επιτυχής.